Neem contact op

Je kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen.

 

Toernooiveld 100
Nijmegen, 6525 EC
Nederland

+31651807581

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over mij? 

Heb je vragen of opmerkingen over mijn diensten? Ben je ontevreden? Laat het me alsjeblieft weten. Ik ga graag met je in gesprek en wil er samen met je uitkomen.

 

Het kan zijn dat je - ondanks een gesprek -  ontevreden blijft. Of dat je het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. 

Dan kun je contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht.

 

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van je klacht. 

Dat gaat via een klachtenformulier. Je vindt dit hier of bij www.klachtencompany.nl

Het ingevulde formulier mail je vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of je stuurt het per post naar

Klacht&Company
Postbus 3106
2601 DC  Delft

Als je deze informatie op papier hebt gekregen en je kunt zelf niet op internet, vraag dan aan mij of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat je dit hebt ingevuld stuur je het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vind je het lastig om de klacht goed te omschrijven of wil je liever eerst overleggen, dan kun je ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

 

Stap 2: gesprek

 

De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en bespreekt met je wat je wilt en wat passende stappen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen jou en mij zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is jouw instemming daarvoor nodig.

 

Stap 3: afsluiting

 

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij je zijn, tenzij met je is afgestemd dat dit langer gaat duren.

 

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kun je de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt je klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Ook als je niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kun je de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.

Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar je hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt je in het eerder genoemde afsluitbericht.

 

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden. 

Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je uiteraard wel zelf de kosten.

Als je besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

 

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van je klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen.

De klachtenfunctionaris kan je daarover informatie geven. Je kunt ook navraag doen bij de 

 

Patiëntenfederatie Nederland 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

030 297 0303

 

Of:

 

Landelijk Meldpunt Zorg: 

Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

 

 

Ik ben aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met de beroepsvereniging voor psychologen; het NIP en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.